امروز جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۲:۵۱

نیسار سازه

تولید کننده نوار اخطار گاز عضو وندور لیست شرکت ملی گاز سازنده ایستگاههای تقلیل فشار گاز تامین مصالح و اجرای پوشش پلی یورتان تامین مصالح و اجرای پروژه های گازرسانی اجرای خطوط انتقال اب ,نفت
مشخصات کلی

نیسار سازه

  • تولید کننده
  • پیمانکار، مشاور و مجری

نیسار پلاست

خدمات : طراحی ، ساخت و نصب ایستگاه های تقلیل فشار گاز - تهیه مصالح و اجرای خطوط آب ، نفت ، گاز ، فاضلاب - تهیه مصالح و اجرای پوشش های پلی یورتان و اپوکسی بر روی سطوح مورد نظر - تولید انواع نوارهای اخطار ( گاز ، آب ، برق ،مخابرات ) معمولی و هوشمند
خدمات : طراحی ، ساخت و نصب ایستگاه های تقلیل فشار گاز - تهیه مصالح و اجرای خطوط آب ، نفت ، گاز ، فاضلاب - تهیه مصالح و اجرای پوشش های پلی یورتان و اپوکسی بر روی سطوح مورد نظر -

11 - 50 نفر

انجمن ها

  • انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو
  • انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی